kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

Nieuwe predikant

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat

ds. Liesbet Geijlvoet het beroep heeft aangenomen.

 

 

----

 Leeuwarden, 21 oktober 2022

Geachte kerkenraden van de PKN gemeenten van st Annaparochie, St Jacobiparochie en Vrouwenparochie,

 

Gister avond had ik het genoegen om met mijn man samen het bezoek te ontvangen van de afgevaardigden van jullie kerkenraden die mij een beroepsbrief overhandigden namens jullie gemeenten. We hadden een prettige ontmoeting en bespraken enkele gedachten over dit beroep. En na een prettig samenzijn heb ik mondeling dit beroep aangenomen. En nu wil ik door middel van deze brief dit beroep ook schriftelijk aanvaarden. Het verheugt mij erg om bij jullie een beroep te krijgen. Er is een positieve sfeer en vertrouwen naar een goede samenwerking met elkaar en mij. Dit maakt dat ik zo snel na het aanbieden van de beroepsbrief jullie antwoord. Hopend op Gods zegen spreek ik de wens uit dat wij zo samen een goede tijd tegemoet mogen zien.

 Met een hartelijke groet Elizabet Geijlvoet

----

 


KERKDIENSTEN


27 november 2022
11.00 uur

1e Advent

Ds. A. Elverdink, Raerd/Foudgum
Oud. van Dienst:
B. Koopal
Collecte: Actie Bildtse minima


4 december 2022  

10.00 uur

2e Advent, na de de dienst is er koffiedrinken

Ds. L. Adema, Metslawier
Oud. van Dienst: D. Wijbenga

Collecte: 1e Werelddiaconaat, 2e Kerk


11 december 2022  

10.00 uur

3e Advent, na de dienst is er koffiedrinken

Dhr. J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl
Oud. van Dienst:
L. Buurstra
Collecte: 1e Binnenlands diaconaat, 2e Kerk


18 december 2022  

11.00 uur

4e Advent

Ds. Joh. Bakker, Stiens
Oud. van Dienst: D. de Haan

Collecte: 1e JOP, 2e Kerk


24 december 2022

Kerstnachtdienst

m.m.v. Chr. Bildts Mannenkoor

21.30 uur

Ds. P. Beintema, Dokkum                                                                                                                             Oud. van Dienst: B. Koopal                                                                                                                     Collecte: voor de onkosten


25 december 2022

1e Kerstdag - 10.00 uur

Dhr. P. Glas, Ens - kerstcommissie

Oud. van Dienst: T. Meindertsma

Collecte: Kinderen in de knel


26 december 2022

2e Kerstdag - Geen dienst


31 december 2022

Oudjaarsdag - 19.30 uur

Leesdienst: Douwe de Haan

Oud. van Dienst: E. de Groot

Collecte: Kerk


1 januari 2023

Nieuwjaarsdag - 14.30 uur

Afscheid Ds Bakker

Kerkenraad en ds. Joh. Bakker

Oud. van Dienst: T. Meindertsma

Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk


8 januari 2023

9.30 uur

Ds. Joh. Bakker, Stiens

Oud. van Dienst: D. de Haan

Collecte: 1e Bloemen, 2e Kerk


15 januari 2023

Intrededienst ds L. Geijlvoet

14.30 uur Campus Middelsee - Sint Anna

ds. L. Geijlvoet

Oud. van Dienst: T. Meindertsma

Collecte: nog niet bekend


22 januari 2023

10.00 uur

Ds. D. Lof, Leeuwarden

Oud. van Dienst: B. Koopal

Collecte: 1e Missionair werk, 2e Eigen
jeugdwerk


29 januari 2023

10.00 uur

Ds. W.M. le Cointre, Leeuwarden

Oud. van dienst: E. de Groot

Collecte: 1e Kinderen, jongeren, 2e Kerk
Plaatselijke regeling 2022

klik op de link om het te lezenGebruikersplan kerkgebouw

Ingang kerk via de school.

Mocht dit ver voor u zijn dan mag u gerust de oude ingang nemen. 

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

10.00 uur

 

 

Kinderkerk

 

27 november: Kom erbij

4 december: Waar kom je vandaan?

11 december: Deze kant op!

18 december: Wie ben jij?

 

25 december 2022, 1 en 8 januari 2023 geen kinderkerk

Vanaf 15 januari 2023 weer kinderkerk. We zien je dan graag!