kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

ANBI

Cijfers 2017 ANBI Diaconie Download pdf-bestand

Cijfers 2017 ANBI Kerk Download pdf-bestand

 

RSIN-nr. CvK: 002669845

RSIN-nr. CvD: 824135970