kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Contact & route

Protestantse gemeente Sint Jacobiparochie
George van Saksenstraat 14
9079 KG  Sint Jacobiparochie
pknsintjacobiparochie@gmail.com

 

BANKREKENINGEN

NL43 RABO 0151385629 - Protestante gemeente

NL91RBRB0791637220 - Zending en Diaconie