kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Kerknijs

Ons kerkblad KERKNIJS verschijnt maandelijks, m.u.v. de maanden juli/ augustus.

Kopij kunt u inleveren uiterlijk 10 dagen voor de eerste zondag van de volgende maand.

De redactie behoudt zich het recht voor om, veelal bij ruimtegebrek, artikelen in te korten of op een later tijdstip dan gewenst, te plaatsen. Bijdragen welke niet in direct verband met onze kerk staan, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Wanneer u op een Kerknijs klikt verschijnt deze in een nieuw venster. U kunt deze dan opslaan.

 

Kerknijs mei 2022

Kerknijs april 2022

Kerknijs maart 2022

Kerknijs februari 2022

kerknijs december 2021 - januari 2022

kerknijs november 2021

kerknijs oktober 2021

Kerknijs september 2021

Kerknijs juli - aug 2021

Kerknijs juni 2021

Kerknijs mei 2021

Kerknijs april 2021

Kerknijs maart 2021

Kerknijs februari 2021

Kerknijs december 2020 / januari 2021

Kerknijs november 2020

Kerknijs oktober 2020

Kerknijs september 2020

kerknijs Juli_Augustus 2020

Kerknijs juni 2020

Inlegvel mei 2020

Kerknijs maart 2020

Kerknijs februari 2020

Kerknijs december 2019 - januari 2020

Kerknijs november 2019

kerknijs oktober 2019

Kerknijs september 2019

Kerknijs juni 2019

kerknijs mei 2019

Kerknijs april 2019

kerknijs maart 2019