kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Kerknijs

 

 

Ons kerkblad Kerknijs verschijnt 10x per jaar.

Copy voor het Kerknijs kan uiterlijk op de één na laatste zondag van de maand aangeleverd worden

bij de redactie; kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com.

Voor het jaar 2022 gaat het dan om 19 juni (zomernummer), 21 augustus, 18 september, 23 oktober en 20 november (december - januari)

 

De redactie behoudt zich het recht voor om, veelal bij ruimtegebrek, artikelen in te korten of op een later tijdstip dan gewenst, te plaatsen. Bijdragen welke niet in direct verband met onze kerk staan, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

 

Wanneer u op een Kerknijs klikt verschijnt deze in een nieuw venster. U kunt deze dan opslaan.

 

Kerknijs juli/augustus 2024

Kerknijs mei/juni 2024

Kerknijs april 2024

Kerknijs maart 2024

Kerknijs februari 2024

 

Kerknijs december 2023 - januari 2024

Kerknijs november 2023

Kerknijs oktober 2023

Kerknijs september 2023

Kerknijs juli augustus 2023

Kerknijs juni 2023

Kerknijs mei 2023

Kerknijs april 2023

Kerknijs maart 2023

Kerknijs februari 2023

Kerknijs december 2022 - januari 2023

Kerknijs november 2022

Kerknijs oktober 2022

Kerknijs september 2022

              Folder startweekend september 2022

Kerknijs juli aug 2022

Kerknijs juni 2022

Kerknijs mei 2022

Kerknijs april 2022

Kerknijs maart 2022

Kerknijs februari 2022

kerknijs december 2021 - januari 2022

kerknijs november 2021

kerknijs oktober 2021

Kerknijs september 2021

Kerknijs juli - aug 2021

Kerknijs juni 2021

Kerknijs mei 2021

Kerknijs april 2021

Kerknijs maart 2021

Kerknijs februari 2021

Kerknijs december 2020 / januari 2021

Kerknijs november 2020

Kerknijs oktober 2020

Kerknijs september 2020

kerknijs Juli_Augustus 2020

Kerknijs juni 2020

Inlegvel mei 2020

Kerknijs maart 2020

Kerknijs februari 2020

Kerknijs december 2019 - januari 2020

Kerknijs november 2019

kerknijs oktober 2019

Kerknijs september 2019

Kerknijs juni 2019

kerknijs mei 2019

Kerknijs april 2019

kerknijs maart 2019