kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Contactadres

Tine Meindertsma (scriba)

Oosteinde 68
9079 LE  St. Jacobiparochie 

Telefoon: 0518-491882

Mail: meindertsma.tine@gmail.com  

 

 

Predikant

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat

ds. Liesbet Geijlvoet het beroep heeft aangenomen.

----

 Leeuwarden, 21 oktober 2022

Geachte kerkenraden van de PKN gemeenten van st Annaparochie, St Jacobiparochie en Vrouwenparochie,

 

Gister avond had ik het genoegen om met mijn man samen het bezoek te ontvangen van de afgevaardigden van jullie kerkenraden die mij een beroepsbrief overhandigden namens jullie gemeenten. We hadden een prettige ontmoeting en bespraken enkele gedachten over dit beroep. En na een prettig samenzijn heb ik mondeling dit beroep aangenomen. En nu wil ik door middel van deze brief dit beroep ook schriftelijk aanvaarden. Het verheugt mij erg om bij jullie een beroep te krijgen. Er is een positieve sfeer en vertrouwen naar een goede samenwerking met elkaar en mij. Dit maakt dat ik zo snel na het aanbieden van de beroepsbrief jullie antwoord. Hopend op Gods zegen spreek ik de wens uit dat wij zo samen een goede tijd tegemoet mogen zien.

 Met een hartelijke groet Elizabet Geijlvoet

--- 

Klink op de link om het beleidsplan te lezen

Beleidsplan 2021-2025

 

 


 


Plaatselijke regeling 2022 Klik op de link