kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Contactadres

Tine Meindertsma (scriba)

Oosteinde 68
9079 LE  St. Jacobiparochie 

Telefoon: 0518-491882

Mail: meindertsma.tine@gmail.com  

 

 

 

Klink op de link om het beleidsplan te lezen

Beleidsplan 2021-2025