kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

Predikant(e) gezocht

Samen met de gemeente in Sint Annaparochie en de gemeente in Vrouwenparochie zijn wij op zoek naar een  predikant(e). Lees alle informatie hier

Kerkdiensten

Gebruikersplan kerkgebouw

Ingang kerk via de school. 

Mocht dit ver voor u zijn dan mag u gerust de oude ingang nemen.


26 juni 2022    9.30 uur   

Voorganger: Dhr P. Glas, Ens

Ouderling van dienst: A. Keizer - Van Vaals

Collecte: 1e Binnenlands Diaconaat, 2e Kerk


3 juli     9.30 uur

Voorganger: mw. ds. M.W. Mazereeuw, Sneek

Oud. van dienst: E. De Groot

Collecte: 1e Werelddiaconaat, 2e Kerk

 

3 juli    14.30 uur    Doopdienst

Voorganger: Ds. Joh. Bakker, Stiens

Oud. van dienst: L. Buurstra - Smits

Collecte: Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken

 


10 juli 2022   9.30 uur

Voorganger: Drs. A. Altena, Assen

Ouderling van dienst: D. Wijbenga

Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk


17 juli 2022  9.30 uur

Voorganger: Ds. T. Deelstra, Opeinde

Ouderling van Dienst: L. Buurstra-Smits

Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk


24 juli 2022   11.00 uur

Voorganger: Ds. A. Elverdink, Raerd/Foudgum

Ouderling van Dienst: T. Meindertsma

Collecte: 1e Bloemen, 2e Kerk


31 juli 2022  9.30 uur

Voorganger: Dhr. A.T. de Gorter, Harlingen (proponent)

Ouderling van Dienst: D. de Haan

Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk


7 augustus 2022  9.30 uur

Zangdienst

o.l.v. Anneke Keizer

Ouderling van Dienst: T. Meindertsma

Collecte: Zomerzending

Na de dienst is er koffiedrinken


14 augustus 2022  9.30 uur

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Drs. J.D. Dondorp, Franeker

Ouderling van Dienst: B. Koopal

Collecte: Avondmaalscollecte


21 augustus 2022  9.30 uur

Voorganger: Ds. G.J. v. Wieren, Oosternijkerk

Ouderling van Dienst: E. de Groot

Collecte: 1e Diaconie, 2e Orgelfonds

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

9.30 uur

 

 

Kinderkerk

26 juni - Wij gaan verder

3 juli - Wie wil het horen?

10 juli - To do

 

Wij wensen jullie een fijne
zomervakantie!

In september begint de kinderkerk weer.

 

Agenda

Startweekend van 3 en 4 september
* Uitje op zaterdagmiddag voor iedereen.

U hoeft zich niet op te geven.

 

* Na afloop broodmaaltijd in ‘t Beerdhuus .
Graag opgeven tot 22 augustus bij de diaconie
(Anna Kuik, Anneke Keizer, Liesbeth Buurstra).

 

* Zondag, startdienst. Graag iets meenemen voor de
weggeefkast van NWC De Opstap en een boeketje of een
enkele bloem uit uw eigen tuin in een (jam)potje voor de

liturgische schikking van deze zondag.