kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

9.30 UUR

** Kinderkerk **

8 september     Thema: Uitgekozen

15 september   Thema: Waar vertrouw je op?

22 september   Thema: Wegwezen!

29 september   Geen kinderkerk ivm                                                            Startweekend!

Voor in de agenda:

***Startweekend 2019***

 

Zaterdag 28 september:

13.00 vertrek naar het Fries Natuurmuseum, daarna om

+/- 18.00 uur een broodmaaltijd in 't Beerdhuus

Opgave gewenst bij de diaconie of aanmeldlijst in de hal.

 

 

Zondag 29 september:

10.00 uur Gezinsdienst

Thema: 'Een goed verhaal'

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met iets lekkers en drinken erbij.

Kerkdiensten

8 september 2019 9.30 uur

Ds. E.P. Muilwijk uit St.Anna

O.v.D.: A. Keizer - Van Vaals

Collecte: 1e JOP, 2e Kerk


15 september 2019 9.30 uur

Ds. Tj. Bakker uit Veenwouden

O.v.D.: T. Meindertsma

Collecte: Zending


22 september 2019 9.30 uur

Ds. T.v.d. Meulen uit Tytsjerk

O.v.D.: D. Wijbenga

Collecte: 1e Vredeswerk, 2e Kerk


29 september 2019     *STARTZONDAG*

Deze dienst begint om 10.00 uur

Ds. Visser

O.v.D.: B. Koopal

Collecte: 1e Werelddiaconaat, 2e Kerk

Na de dienst ontmoeten we elkaar onder het genot van een kopje koffie, thee of fris met wat lekkers.


6 oktober 2019 9.30 uur

Ds. E.P. Muilwijk uit St.Anna

O.v.D.: A. Keizer - Van Vaals

Collecte: 1e Kerk &Israël, 2e Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken