kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

Kerkdiensten


Alle Kerkdiensten gaan ivm de lockdown niet door tot

14 januari 2022


 


16 januari 2022     10.00 uur

Voorganger: Dhr. A.T. de Gorter, Harlingen

Ouderling van dienst: T. Meindertsma

Collecte: 1e Ondersteuning gemeentes, 2e Kerk


23 januari 2022    10.00 uur

Voorganger: Ds. J. Bakker, Veenwouden

Ouderling van dienst: D. de Haan

Collecte: 1e Missionair werk, 2e Kerk


30 januari 2022    10.00 uur

Voorganger: J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl

Ouderling van dienst: T. Meindertsma

Collecte: 1e Diaconie, 2e Eigen jeugdwerk


Gang van zaken rond kerkdiensten in juli 2020


 

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

10.00 uur

 

 

*** Kinderkerk ***

 12 december  -  3e Advent, Voel jij dat ook?

19 december   -  4e Advent, De toon is gezet

 

26 december 2021 en 2 januari 2022 is er geen kinderkerk

Voor in de agenda:

Activiteiten vinden plaats in 'T Beerdhuus'