kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

9.30 UUR

** Kinderkerk **

In verband met de zomer periode is er op het moment geen kinderkerk.

        Er liggen boekjes in de kerk klaar voor                             de kinderen

Voor in de agenda:

Startweekend 2019:

28 en 29 september

Kerkdiensten


4 augustus 2019 9.30 uur

Voorganger: Ds. D.J. van Bochove, Akkrum
O.v.D.: A. Keizer - van Vaals
Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk
Na de dienst is er koffiedrinken

11 augustus 2019, 9.30 uur
Voorganger: Ds. A.J. v.d. Wiel, Leeuwarden
O.v.D.: D. de Haan
Collecte: 1e Werelddiaconaat, 2e Bloemen

18 augustus 2019  9.30 uur
Voorganger: Dhr. P. Glas, Ens
O.v.D.: Eléne de Groot
Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk

25 Augustus 2019, 9.30 uur
Voorganger: Ds. F. de Jong
O.v.D.: T. Meindertsma
Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk