kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

Kerkdiensten

5 september 2021     9.30 uur: D. de Haan (preeklezen)

Oud.van Dienst: A. Keizer-Van Vaals

Collecte: 1e Werelddiaconaat, 2e kerk


12 september 2021     P. Luehof (preeklezen)

Oud.van Dienst: T. Meindertsma

Collecte: 1e Missionair werk, 2e Kerk


Viering Heilig Avondmaal

19 september 2021     Ds. D. van Bochove, Akkrum

Oud.van Dienst: D. Wijbenga

Collecte: Kerk


26 september 2021     Ds. J.P. Van Olffen, Mendaldum

Oud. van Dienst: B. Koopal-Dijkstra

Collecte: Zending


Gang van zaken rond kerkdiensten in juli 2020


 

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

9.30 uur

 

 

*** Kinderkerk ***

 

Tijdens de dienst is er kinderkerk

 

Voor in de agenda:

Activiteiten vinden plaats in 'T Beerdhuus'