kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie


5 mei 2024, 9.30 uur

Voorganger: Ds.  J. Lindeboom, Leeuwarden
Oud. van Dienst: Tine Meindertsma
Collecte: Noodhulp Oekraïne

Na de dienst staat de koffie klaar


12 mei 2024, 9.30 uur

Zangdienst

Collecte: Zangdienst, zangcommissie

Tijdens de dienst is er koffie


19 mei 2024, 9.30 uur

Gezamenlijke dienst in Vrouwenparochie

Voorganger: Ds. L. Geijlvoet

Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u zich melden bij de kerkenraad.

 


26 mei 2024, 9.30 uur

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Dhr. T. van der Meulen, Tietjerk

Oud. van Dienst: Lideke Buurstra

Collecte: Pinkstercollecte Zending Bangladesh

 

2 juni 2024, 10.00 uur

2.0 dienst

Voorganger: Pastor J. Nentjes, St.Annaparochie

Oud. van Dienst: Douwe de Haan

Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk

Na de dienst staat de koffie klaar

 

9 juni 2024, 9.30 uur

Voorganger: Dhr.J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl

Oud. van Dienst: Elène de Groot

Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk

 

16 juni 2024, 9.30 uur

Voorganger: Dhr. P. Glas, Ens

Oud. van Dienst: Lideke Buurstra

Collecte: 1e  Eigen jeugdwerk, 2e  Bloemen

 

23 juni 2024, 9.30 uur

Overstapdienst/ Afscheid Kinderkerk

Voorganger: Ds. L. Geijlvoet

Oud. van Dienst: Douwe de Haan

Collecte: 1e Werelddiaconaat Libanon, 2e Kerk

 

30 juni 2024, 9.30 uur

Voorganger: N.Berntsen-Rademaker,L’warden

Oud. van Dienst: Lideke Buurstra

Collecte: 1e Werelddiaconaat Moldavië, 2e  Diaconie

 


Agenda - Wat is er te doen - Agenda - Van harte welkom - Agenda - t Beerdhuus

Mei 2024

maandag   13     19.30  uur     Kleine kerkenraad

zondag      26     15.30  uur     Middengroep activiteit

Zondag     26      19.30 uur      Sneeker Mannenkoor Edoza o.l.v. Jan Hibma

Meinardskerk Minnertsga

 

Juni 2024

zaterdag     1 16.00 uur Interactieve theatervoorstelling in de Gideon kerk. 16.00 uur
zondag       2 10.00 uur 2.0 dienst in het Beerdhuus
maandag  10 19:30 uur  Grote  kerkenraad
maandag  24 ’s ochtends Kerkvisitatie (predikant en kerkenraad)
zondag     30 17.00 uur  

Samen  koken en eten.

 

 

  

Plaatselijke regeling 2024-2025

klik op de link om het te lezenGebruikersplan kerkgebouw

Ingang kerk via de school.

Mocht dit ver voor u zijn dan mag u gerust de oude ingang nemen. 

 

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

9.30 uur

 

 

 

Kinderkerk

 

23 juni Er zullen 3 kinderen afscheid nemen van de kinderkerk vandaag.