kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

Nieuwe predikant

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat

ds. Liesbet Geijlvoet het beroep heeft aangenomen.

 

 

----

 Leeuwarden, 21 oktober 2022

Geachte kerkenraden van de PKN gemeenten van st Annaparochie, St Jacobiparochie en Vrouwenparochie,

 

Gister avond had ik het genoegen om met mijn man samen het bezoek te ontvangen van de afgevaardigden van jullie kerkenraden die mij een beroepsbrief overhandigden namens jullie gemeenten. We hadden een prettige ontmoeting en bespraken enkele gedachten over dit beroep. En na een prettig samenzijn heb ik mondeling dit beroep aangenomen. En nu wil ik door middel van deze brief dit beroep ook schriftelijk aanvaarden. Het verheugt mij erg om bij jullie een beroep te krijgen. Er is een positieve sfeer en vertrouwen naar een goede samenwerking met elkaar en mij. Dit maakt dat ik zo snel na het aanbieden van de beroepsbrief jullie antwoord. Hopend op Gods zegen spreek ik de wens uit dat wij zo samen een goede tijd tegemoet mogen zien.

 Met een hartelijke groet Elizabet Geijlvoet

----

3 september 2023, 9.30 uur

Voorganger Ds. L. Geijlvoet

Oud. van dienst: E. de Groot
Collecte: 
1e Werelddiaconaat, 2e Kerk

Na de dienst staat de koffie klaar


10 september 2023, 10.00/10.30 uur

Startzondag

Voorganger Ds. L. Geijlvoet
Oud. van Dienst: D. de Haan
Collecte: 1e Kind en jongeren, 2e Kerk

De koffie staat klaar


17 september 2023, 9.30 uur

Voorganger: Ds. W.M. Le Cointre, Leeuwarden
Oud. van Dienst: E. de Groot
Collecte: 1e Werelddiaconaat, 2e Kerk

Na de dienst staat de koffie klaar


24 september 2023, 9.30 uur

Voorganger: N. Berntsen-Rademaker
Oud. van Dienst: D. de Haan
Collecte: Zending


Agenda - Wat is er te doen - Agenda - Van harte welkom - Agenda - t Beerdhuus

 

** Dag allemaal, ***
Zondag 10 september hopen we het nieuwe kerkelijk seizoen te starten. De feestelijke aftrap van al het kerkelijk werk. .
Het jaarthema is: GA MEE!
Ga meevieren, ga meedoen, ga meeluisteren, ga meezingen ga mee samen
getuigen van geloof hoop en liefde.

Tussen 10 uur en 10.30 uur inloop met koffie en koek.
Daarna een verrassende viering o.l.v ds. Liesbet Geijlvoet.
De kinderen gaan ook mee.
Vraag je buren vrienden of familie mee. We zoeken de ontmoeting en verbinding
door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken.
Allemaal hartelijk welkom en tot ziens!
namens de diaconie en commissie eredienstPlaatselijke regeling 2022

klik op de link om het te lezenGebruikersplan kerkgebouw

Ingang kerk via de school.

Mocht dit ver voor u zijn dan mag u gerust de oude ingang nemen. 

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

9.30 uur

 

 

 

Kinderkerk

3 september is er geen kinderkerk maar een oppasdienst ivm doopdienst

10 september – geen kinderkerk – startzondag

17 september - Jona 1-2 - Keer om

24 september - Jona 3-4 - Ik doe het anders