kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

Kerkdiensten

Gebruikersplan kerkgebouw

Ingang kerk via de school. 

Mocht dit ver voor u zijn dan mag u gerust de oude ingang nemen.


1 mei 2022    9.30 uur

Voorganger: Ds. J. Bakker, veenwouden

Ouderling van dienst:D. de Haan

Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk

                 Na de dienst is er koffiedrinken


 8 mei 2022     9.30 uur

Voorganger: Dhr. A.T. de Gorter, Harlingen

Ouderling van dienst: B. Koopal

Collecte: 1e Noodhulp, 2e Diaconie


15 mei 2022   9.30 uur

Voorganger: Ds. Joh. Bakker, Stiens

Ouderling van dienst: E. de Groot

Collecte: 1e binnenlands Diaconaat, 2e Kerk

             Na de dienst is er koffiedrinken


22 mei 2022  9.30 uur

Voorganger: Ds. G. J. van Wieren, Oosternijkerk

Ouderling van Dienst: D. Wijbenga

Collecte: 1e Missionair werk, 2e Kerk


26 mei 2022 - Hemelvaartsdag -

                       Geen dienst


29 mei 2022    9.30 uur

                 Viering Heilig avondmaal

Voorganger: Ds. J. Lindeboom, Minnertsga

Ouderling van Dienst: L. Buurstra -Smits

Collecte: Avondmaalscollecte

 

 

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

9.30 uur

 

 

Kinderkerk

1 mei  -  Kom van boord!

8 mei - Ik laat je niet alleen

15 mei - Dat kun je wel zien!

22 mei - Ik heb iets voor je

29 mei - Waar jij bent, zal Ik zijn

Voor in de agenda

--------