kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie


7 juli 2024, 9.30 uur

Voorganger: Dhr.J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl

Oud. van Dienst: Tine Meindertsma
Collecte: Collecte Protestantse Kerk – Pastoraat Nederland - Preken in gebarentaal

Na de dienst staat de koffie klaar


14 juli 2024, 9.30 uur

Viering Heilig Avondmaal

Kinderkerk

Voorganger: Ds. L. Geijlvoet

Oud. van Dienst: Tine Meindertsma
Collecte: Avondmaalscollecte

Collecte wordt besteed aan reiskosten van vervoer goederen naar Oekraïne


21 juli 2024, 10.00 uur

Inloop met koffie vanaf 9.30 uur

Gezamenlijke dienst in Nij Altoenae

Kinderkerk

Voorganger: Dhr. P. Knijff

Collecte: ZWO project. Fryslân voor Moldavië.

Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u zich melden bij de kerkenraad.


28 juli 2024, 9.30 uur

Voorganger: Dhr. T. van der Meulen, Tietjerk

Oud. van Dienst: Lideke Buurstra

Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk


4 augustus 2024, 10.00 uur

Inloop met koffie vanaf 9.30 uur

Gezamenlijke dienst in Sint Jacob

Kinderkerk

Voorganger: Pastor J. Nentjes, St.Annaparochie
Oud. van Dienst: Tine Meindertsma
Collecte: Collecte Irenefonds


11 augustus 2024, 10.00 uur

Inloop met koffie vanaf 9.30 uur

Gezamenlijke dienst in Oude Bildtzijl

Voorganger: Ds. R. Dragstra, Leeuwarden.

Collecte: Hope4Ukraine

Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u zich melden bij de kerkenraad.


18 augustus 2024, 11.00 uur

Voorganger: Ds. K. van Marrum.

Oud. van Dienst: Tine Meindertsma
Collecte: 1e   Kerk, 2e  Orgelfonds


25 augustus 2024, 10.00 uur

Inloop met koffie vanaf 9.30 uur

Gezamenlijke dienst in Minnertsga

Voorganger: Mw. T.M. Bloem
Collecte: Een zendingsproject van kerk in actie in Pakistan

Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u zich melden bij de kerkenraad.


 

 

Agenda - Wat is er te doen - Agenda - Van harte welkom - Agenda - t Beerdhuus

september om alvast te noteren………….
zondag 8 Startzondag
zaterdag 21

 

 

‘s middags Uitje  met gezamenlijke maaltijd voor iedereen  ( georganiseerd door de diaconie)

  

Plaatselijke regeling 2024-2025

klik op de link om het te lezenGebruikersplan kerkgebouw

Ingang kerk via de school.

Mocht dit ver voor u zijn dan mag u gerust de oude ingang nemen. 

 

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

9.30 uur

 

 

 

Kinderkerk

Zondag 14 juli is er kinderkerk (Viering Heilig avondmaal)

Zondag 4 augustus is er kinderkerk tijdens de gezamenlijke dienst