kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie


31 maart 2024, 10.00 uur

Paaszondag

Voorganger: Ds. L. Adema, Metslawier
Oud. van Dienst: Douwe de Haan
Collecte: Leger de Heils

Na de dienst staat de koffie klaar


7 april 2024, 9.30 uur

Voorganger:Ds.  B. Bloemink, Beetgum

Oud. van Dienst: T. Meindertsma
Collecte: 1e  Kerk, 2e Orgelfonds


14 april 2024, 9.30 uur

Voorganger: Ds.  A. Altena, Ekehaart

Oud. van Dienst: L. Buurstra-Smits

Collecte: Zending Rwanda

Na de dienst staat de koffie klaar

15.30 uur crea-kerk ds. L Geijlvoet


21 april 2024, 9.30 uur

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. L. Geijlvoet

Oud. van Dienst: Tine Meindertsma

Collecte: Avondmaalcollecte

Er is kinderkerk vandaag

 

28 april 2024, 9.30 uur

Voorganger: Ds.  J. Bakker, Veenwouden

Oud. van Dienst: Tine Meindertsma

Collecte: 1e  Kerk, 2e Eigen Jeugdwerk

Na de dienst staat de koffie klaar

 


Agenda - Wat is er te doen - Agenda - Van harte welkom - Agenda - t Beerdhuus

April 2024

**Gemeenteavond donderdag 11 april 19:45 uur in ’t Beerdhuus**

woensdag  10     19.30/19.45 uur     Ubuntu gespreksgroep Sint Anne

donderdag 11     19.45 uur               Gemeenteavond

zondag      14     15.30 uur                 Creakerk

maandag   15     19.30 uur                Kleine kerkenraad

donderdag 18     20.00 uur               Bijbelcafé

donderdag 25     20.00 uur               Avond met alle kerkenraden van de combinatie.

zondag      28     19.30 uur                Zangavond Meinardskerk  Minnertsga

Gospelkoor Vocal Chain o.l.v. Gert Jan Hoekstra, Toegang gratis, collecte voor de onkosten.

 

Mei 2024

maandag   13     19.30  uur     Kleine kerkenraad

zondag      26     15.30  uur     Middengroep activiteit

  

Plaatselijke regeling 2024-2025

klik op de link om het te lezenGebruikersplan kerkgebouw

Ingang kerk via de school.

Mocht dit ver voor u zijn dan mag u gerust de oude ingang nemen. 

 

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

10.00 uur

 

Vanaf maart beginnen

de diensten om 9.30 uur

 

 

Kinderkerk

De hele maand is er iedere zondag kinderkerk!

Zondag 24 maart gaan de kinderen een Palmpasenstok maken