kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

Kerkdiensten

3 oktober 2021   15.00 uur     Afscheid Dominee Douwe Visser

Ouderling van Dienst: T. Meindertsma

Collecte: Kerk en Israël

Aansluitend aan de dienst is er een receptie in 't Beerdhuus


10 oktober 2021   9.30 uur

Voorganger: Ds P. Monsma, Middenmeer

Ouderling van Dienst: L. Buurstra- Smits

Collecte; 1e JOP, 2e Kerk


17 oktober 2021   9.30 uur

Voorganger: Drs J.C. Dondorp, Franeker

Ouderling van Dienst: E. de Groot

Collecte: 1e Werelddiaconaat, 2e Kerk


24 oktober 2021   9.30 uur Na de dienst is er koffiedrinken

Voorganger: Ds. De Jong- Wiersma, Sneek

Ouderling van Dienst: B. Koopal-Dijkstra

Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk


31 oktober 2021   9.30 uur   Dankdienst voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. E. van der Veer, Ferwerd

Ouderling van Dienst: L. Buurstra-Smits

Collecte: Bildtse minima


Gang van zaken rond kerkdiensten in juli 2020


 

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

9.30 uur

 

 

*** Kinderkerk ***

 

Tijdens de dienst is er kinderkerk

 

Voor in de agenda:

Activiteiten vinden plaats in 'T Beerdhuus'