kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

Nieuwe predikant

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat

ds. Liesbet Geijlvoet het beroep heeft aangenomen.

 

 

----

 Leeuwarden, 21 oktober 2022

Geachte kerkenraden van de PKN gemeenten van st Annaparochie, St Jacobiparochie en Vrouwenparochie,

 

Gister avond had ik het genoegen om met mijn man samen het bezoek te ontvangen van de afgevaardigden van jullie kerkenraden die mij een beroepsbrief overhandigden namens jullie gemeenten. We hadden een prettige ontmoeting en bespraken enkele gedachten over dit beroep. En na een prettig samenzijn heb ik mondeling dit beroep aangenomen. En nu wil ik door middel van deze brief dit beroep ook schriftelijk aanvaarden. Het verheugt mij erg om bij jullie een beroep te krijgen. Er is een positieve sfeer en vertrouwen naar een goede samenwerking met elkaar en mij. Dit maakt dat ik zo snel na het aanbieden van de beroepsbrief jullie antwoord. Hopend op Gods zegen spreek ik de wens uit dat wij zo samen een goede tijd tegemoet mogen zien.

 Met een hartelijke groet Elizabet Geijlvoet

----

 4 juni 2023, 9.30 uur

Voorganger N. Berntsen- Rademaker

Oud. van dienst: L. Buurstra-Smits
Collecte:
Diaconie


11 juni 2023, 9.30 uur

Voorganger Dhr. J.H. Helfferich, Oudebildtzijl

Oud. van dienst: T. Meindertsma
Collecte: 1e Bloemendienst, 2e Kerk

Na de dienst staat de koffie klaar


18 juni 2023,9.30 uur

Voorganger; Dhr. P. Glas, Ens

Oud. van Dienst: E. de Groot

Collecte: 1e Eigen jeugdwerk, 2e Kerk


25 juni 2023, 9.30 uur

Voorganger: Ds. L. Geijlvoet

Oud. van Dienst: D. de Haan

Collecte: Werelddiaconaat

Na de dienst staat de koffie klaar


Agenda - Wat is er te doen - Agenda - Van harte welkom - Agenda - t Beerdhuus

*30 mei - Grote kerkenraad vergadert

*4 juni 9.30 uur - 

                   2.0 dienst Sint AnnaparochiePlaatselijke regeling 2022

klik op de link om het te lezenGebruikersplan kerkgebouw

Ingang kerk via de school.

Mocht dit ver voor u zijn dan mag u gerust de oude ingang nemen. 

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

9.30 uur

 

 

 

Kinderkerk

4 juni: Matteüs 28:16-20 - Zo gaan we verder
Na zijn opstanding vraagt Jezus zijn leerlingen om naar
Galilea te komen. Daar geeft hij hun de opdracht om
alle volken tot zijn leerlingen te maken en mensen te
dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige
Geest.
11 juni: Matteüs 9:9-13 - De vrienden van Jezus
Jezus roept de tollenaar Matteüs met zich mee. De

farizeeën vragen waarom Jezus omgaat met mensen die
verkeerde dingen gedaan hebben. Hij legt uit dat hij juist
gekomen is voor mensen die hem nodig hebben. Gezonde

mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke

mensen wel!
18 juni: Geen kinderkerk
25 juni: Matteüs 10:16-33 - Schreeuw het van de daken
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd
om het goede nieuws te gaan vertellen. Dat zal
niet altijd gemakkelijk zijn, maar God zal hun de
goede woorden geven. Wat zij in het oor gefluisterd krijgen, mogen

ze van de daken schreeuwen.