kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

Nieuwe predikant

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat

ds. Liesbet Geijlvoet het beroep heeft aangenomen.

 

 

----

 Leeuwarden, 21 oktober 2022

Geachte kerkenraden van de PKN gemeenten van st Annaparochie, St Jacobiparochie en Vrouwenparochie,

 

Gister avond had ik het genoegen om met mijn man samen het bezoek te ontvangen van de afgevaardigden van jullie kerkenraden die mij een beroepsbrief overhandigden namens jullie gemeenten. We hadden een prettige ontmoeting en bespraken enkele gedachten over dit beroep. En na een prettig samenzijn heb ik mondeling dit beroep aangenomen. En nu wil ik door middel van deze brief dit beroep ook schriftelijk aanvaarden. Het verheugt mij erg om bij jullie een beroep te krijgen. Er is een positieve sfeer en vertrouwen naar een goede samenwerking met elkaar en mij. Dit maakt dat ik zo snel na het aanbieden van de beroepsbrief jullie antwoord. Hopend op Gods zegen spreek ik de wens uit dat wij zo samen een goede tijd tegemoet mogen zien.

 Met een hartelijke groet Elizabet Geijlvoet

----

 


KERKDIENSTEN


29 januari 2023
10.00 uur

Ds. W.M. le Cointre, Leeuwarden
Oud. van dienst
: E. de Groot
Collecte:
1e Kinderen, jongeren, 2e Kerk


5 februari 2023

10.00 uur

Ds. J. Bakker, Veenwouden

Oud. van dienst: L. Buurstra-Smits
Collecte
: 1e Werelddiaconaat, 2e Diaconie


12 februari 2023

10.00 uur

Na de dienst is er koffiedrinken

Ds. E. Geijlvoet
Oud. van dienst
: B. Koopal
Collecte
: 1e Noodhulp Ethiopië, 2e Kerk


19 februari 2023

10.00 uur

Viering Heilig avondmaal

Ds. J. Lindeboom, Minnertsga

Oud. van dienst: T. Meindertsma
Collecte
: Avondmaalscollecte


26 februari 2023

10.00 uur

Ds. Joh. Bakker, Stiens


 
Plaatselijke regeling 2022

klik op de link om het te lezenGebruikersplan kerkgebouw

Ingang kerk via de school.

Mocht dit ver voor u zijn dan mag u gerust de oude ingang nemen. 

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

10.00 uur

 

 

Kinderkerk

Iedere week is er kinderkerk tijdens de kerkdienst.

 

26 februari 2023

Start 40 dagen project:

Het thema is: verander je mee?