kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

10.00 uur

(wintermaanden)

** Kinderkerk **

3 november   Wat voor iemand ben jij?

10 november   Wat voor stad wil je hebben?

17 november   Wil je dat begrijpen?

24 november   Dit is niet het einde

1 december   Start Adventsproject: Geef licht

 

Voor in de agenda:

 

*** Bijbelcafe ***

19 november

10 december

 

*** Geloofsopvoeding ***

26 november (St. Jabik)

 

*** Ontmoetingsbijeenkomst***

20 november van 20.00 - 21.30 uur

 

***Tienerkerk***

15 december

 

Kerkdiensten

10 november 2019    10.00 uur   Dankstond

Ds F. de Jong uit Leek

O.v.D. D. De Haan

Collecte: 1e Dorpskerken, 2e Diaconie


17 november 2019   10.00 uur

Drs. J.L. de Haan uit St. Anna

O.v.D.: A. Keizer - Van Vaals

Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk


24 november 2019   10.00 uur   Laatste zondag kerkelijk jaar

Ds. D. Visser

O.v.D.: L. Buurstra- Smits

Collecte: 1e Pastoraat, 2e Kerk


1 december 2019 10.00 uur   1e advent

Ds. J. Lindeboom uit Minnertsga

O.v.D.: D. Wijbenga

Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk