kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

Kerkdiensten (opgave ivm corona niet nodig)

7 november 2021    10.00 uur   (vanaf 9.30 koffiedrinken)

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Drs. J.C. Dondorp, Franeker

Ouderling van dienst: D. de Haan

Collecte: Kerk


14 november 2021    10.00 uur

Voorganger: Dhr. A.T. de Gorter, Harlingen

Ouderling van dienst: A. Keizer- van Vaals

Collecte: Zending


21 november 2021    10.00 uur

Laatste zondag kerkelijk jaar

Voorganger: Dhr. P. Glas

Ouderling van dienst: E. de Groot

Collecte: 1e Pastoraat, 2e Kerk


28 november 2021    11.00 uur

1e Advent

Voorganger: Ds. J.P. van Olffen, Menaldum

Ouderling van dienst: T. Meindertsma

Collecte: 1e Werelddiaconaat, 2e Kerk


Gang van zaken rond kerkdiensten in juli 2020


 

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

10.00 uur

 

 

*** Kinderkerk ***

 

7 november   - Kom maar!

14 november - Juist hier!

21 november - Moet je hem horen!

 

Voor in de agenda:

Activiteiten vinden plaats in 'T Beerdhuus'

 

Gemeentemiddag - 28 november - 15.00 uur

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.

 

Zondagmiddag 28 november, 15.00 uur  is er een gemeentemiddag in de kerkzaal van het Beerdhuus. Het  thema van de middag is “De toekomst van onze kerk, crisis of kansen”.

We willen samen nadenken over onze gemeente en geloofsbeleving waarbij de volgende vragen opkomen:  Waarom willen we zo graag  dat de kerk blijft bestaan? Hoe verder te gaan nu onze gemeente vacant is.  Wat zoeken we  in een nieuwe voorganger ? Zijn er kansen om samen te werken nu onze buurgemeente van de combinatie St Annaparochie ook vacant is?

 

Ds. Netty de Jong- Wiersema  zal een inleiding houden over dit thema.

Daarna is er gelegenheid samen de vragen te verkennen die met dit thema verband houden.

Dat zijn:

 

*Wat heeft onze gemeente nodig? (Wat zoeken wij in een  dominee/kerkelijk werker?)

*Hoe zou samenwerking met buurgemeentes daarbij kunnen helpen?

*Waarin kunnen en willen we samenwerken?

 We hopen op een fijne en gezegende middagbijeenkoms

 

De kerkenraad

 

NB:

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze middag bij te wonen maar wilt u wel graag uw ideeën  inbrengen dan kan dat door die te delen met de kerkenraad. Een mail  of briefje – graag voor eind november- naar de scriba volstaat.

 

Bovenstaande kunt u ook downloaden via onderstaande link

Gemeentemiddag november 2021