kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

10.00 uur

(wintermaanden)

** Kinderkerk **

8 december, 2e advent    Een stralende dag

15 december, 3e advent  Hoe maak je het goed?

22 december, 4e advent  het wordt weer lciht

                 29 december   Geen kinderkerk

5 januari       Zie je het licht?

12 januari     Vertrouw me maar

19 januari     Het licht zien

26 januari    Niet zielig

 

Voor in de agenda:

 

*** Bijbelcafé ***

10 december

 

***Tienerkerk***

15 december

 

*** Kerstnachtdienst***

21.30 uur in de Groate Kerk

m.m.v. Pro Rege uit Dokkum (Groot mannenkoor)

Kerkdiensten

8 december 2019    10.00 uur    2e advent / Viering Heilig avondmaal

Ds. D. Visser

O.v.D. B. Koopal

Collecte: Kerk


15 december 2019   10.00 uur    3e advent

Drs. P. Beintema uit Dokkum

O.v.D.: L. Buurstra- Smits

Collecte: 1e Kinderen in de knel 2e Kerk


22 december 2019   10.00 uur   4e advent

Ds. J.L. De Haan uit St.Anna

O.v.D.: A. Keizer- Van Vaals

Collecte: 1e Werelddiaconaat, 2e Kerk


24 december 2019 **Kerstnachtdienst** 21.30 uur

                                  in de Groate Kerk, m.m.v Pro Rege uit Dokkum   

Ds. D. Visser

O.v.D.: T. Meindertsma

Collecte: Commissie Kerk & Dorp


25 december 2019    10.00 uur   **1e Kerstdag**

O.l.v. kerstcommissie

O.v.D.: T. Meindertsma

Collecte: onkosten kerstcommissie


26 december  **2e Kerstdag**

Geen dienst


29 december 2019   10.00 uur

Ds. G. Muilwijk uit St.Anna

O.v.D.: E. de Groot

Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk


31 december 2019   19.30 uur    * Oudjaar*

Leesdienst door Douwe de Haan

Collecte: Diaconie


1 januari 2020     *Nieuwjaarsdag*

Geen dienst


5 januari 2020   10.00 uur              Na de dienst is er koffiedrinken

Ds. D. Visser

O.v.D.: L. Buurstra -Smits

Collecte: 1e Diaconie, 2e Eigen jeugdwerk


12 januari 2020   10.00 uur

Ds. G. Muilwijk uit St.Anna

O.v.D.: E. de Groot

Collecte: 1e Bloemendienst, 2e Kerk


19 januari 2020    10.00 uur

Ds. J. vd Boogaard uit Hallum

O.v.D.: B. Koopal

Collecte: 1e Missionair werk, 2e Kerk


26 januari 2020    10.00 uur   Na de dienst is er koffiedrinken

Ds. D. Visser

O.v.D.: T. Meindertsma

Collecte: 1e JOP, 2e Diaconie