kop

De kerk als ontmoetingsplek met de PKN-gemeente

Welkom op de website van PKN Sint Jacobiparochie

Predikant(e) gezocht

Samen met de gemeente in Sint Annaparochie en de gemeente in Vrouwenparochie zijn wij op zoek naar een  predikant(e). Lees alle informatie hier

​Belangrijk! Extra gemeenteavond!

dinsdag 4 oktober 2022,  20.15 uur

Bekijk hier de uitnodiging

De kerkenraad is blij om – ook namens de beroepingscommissie - u/jullie uit te kunnen nodigen voor een gemeenteavond op dinsdag 4 oktober. 

Op deze avond kunnen we als gemeente kennismaken met de predikant die we aan u/jullie willen voorstellen als mogelijk onze nieuwe predikant

Aan het einde van de avond wordt er gestemd  of we deze predikant willen beroepen.

Dus: 4 oktober 20.15 uur in het Beerdhuus.

 

 

 

 

Startweekend van 24 en 25 september
(let op de gewijzigde datum!!)

 

Informatie en opgave formulier startweekend Klik hier


* Uitje op zaterdagmiddag voor iedereen

* Na afloop samen eten in ‘t Beerdhuus.

Voor beide activiteiten geldt: opgave gewenst. Dit kan tot 19 september
bij Anna Kuik of op de intekenlijst in de kerk.

 

* Zondag startdienst

Graag iets meenemen voor de weggeefkast van NWC De Opstap en een
boeketje of een enkele bloem uit uw eigen tuin in een (jam)potje voor de
liturgische schikking van deze zondag

 

 


KERKDIENSTEN


25 september startzondag
9.30 uur


Voorganger: Mw. C. Akkerboom, Harlingen

Oud. van dienst; D. de Haan
Collecte
: 1e Vredeswerk, 2e Kerk


2 oktober 2022   9.30 uur

Leesdienst D. de Haan

Oud. van dienst: T. Meindertsma
Collecte:
1e Kerk en Israël, 2e Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken


9 oktober 2022   9.30 uur

Voorganger: Ds. J. Lindeboom, Minnertsga

Oud. van dienst: B. Koopal
Collecte
: 1e Missionair werk, 2e Kerk


16 oktober 2022   9.30 uur

Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel,                                       Leeuwarden

Oud. van dienst: E. de Groot
Collecte
: 1e Zending, 2e Diaconie


23 oktober 2022   9.30 uur

Voorganger: Dhr. P. Glas, Ens

Oud. van dienst: D. Wijbenga
Collecte:
1e Diaconie, 2e Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken


30 oktober 2022 9.30 uur

Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger: Mw. N. Berntsen-Rademaker

Oud. van dienst: L. Buurstra-Smits
Collecte
: 1e Diaconie, 2e KerkPlaatselijke regeling 2022

klik op de link om het te lezenGebruikersplan kerkgebouw

Ingang kerk via de school.

Mocht dit ver voor u zijn dan mag u gerust de oude ingang nemen. 

ZONDAGSDIENSTEN
'T BEERDHUUS'

9.30 uur

 

 

Kinderkerk

25 september - Geen kinderkerk ivm startzondag.

Wel een leuke activiteit

 

2 oktober - Boom aan de wandel

9 oktober - Wat zeg je dan?

16 oktober -

23 oktober -

30 oktober -