afbeelding-vacature-predikant

Sint Jacobiparochie

Beste belangstellende,

Mogen wij ons eerst aan u voorstellen? Wij zijn drie protestantse gemeenten in dat landelijke stuk van Friesland dat het Bildt wordt genoemd. Een landstreek, aan de waddenkust, met een eigen taal en een geschiedenis van ongeveer 500 jaar.

Die drie gemeenten zijn, als u het op de kaart bekijkt, van links naar rechts: Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie en Vrouwenparochie. We zijn op dit moment alle drie ‘predikantloos’ en hebben besloten om, met het oog op de toekomst, meer samen te werken. Dat betekent in de eerste plaats dat we samenwerken wat het beroepingswerk betreft, maar we zijn ook bezig op meer terreinen de samenwerking te zoeken. U kunt daarbij denken aan een aantal gezamenlijke kerkdiensten, een thema-avond of volwassencatechese. We willen wel graag dat dat op een goede en ‘groeiende wijze’ gaat en met, voor zolang dat mogelijk is, ‘eigen diensten in de eigen kerk’. Wel hopen we dat door onze toekomstige pastores de samenwerking ook regelmatig een ´boost´ krijgt.

Van de drie gemeenten is Vrouwenparochie de kleinste en al langer vacant. Ze zoekt eigenlijk ook geen predikant maar hoopt, wanneer de buren predikanten hebben, dat deze(n) ook daar eens een preekbeurt willen doen en open zullen staan voor noodpastoraat.

De andere twee hebben besloten om allebei een profiel op te stellen voor de nieuwe predikant in hun gemeente, om zo duidelijk te maken wat welke gemeente precies zoekt. Als het mogelijk is, willen we graag met de nieuwe pastores de eigen gemeente van een passende predikant voorzien én de samenwerking met de buren versterken.

Ziet u bovenstaande als een mooie uitdaging dan zien wij uw reactie graag binnen 3 weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Beroepingscommissie St.-Annaparochie
Secretaris: jasperkei@ziggo.nl
tel. 0645315226

Beroepingscommissie St. Jacobiparochie
Secretaris: klaskebuma@hotmail.com
tel. 0629379899

Sint Annaparochie
Vrouwenparochie
Sint Jacobiparochie